frontend چیست

9 فروردین 1399
بک اند،فرانت اند چیست و تفاوت آن ها

بک اند،فرانت اند چیست و تفاوت آن ها

حتما بارها فرانت اند، و بک اند را دیده اید و شنیده اید ولی معنی این دو کلمه را نمی دانید. به خودتان سخت نگیرید! بسیاری از طراحان وب سایت نیز هستند...
مشاوره