7روش برای ارتقا سرعت

7 روش برای ارتقا سرعت سایت در وردپرس

7 روش برای ارتقا سرعت سایت در وردپرس

7روش برای ارتقا سرعت سایت در وردپرس،از چندین سال گذشته گوگل بر سرعت سایت در هنگام طراحی سایت، به عنوان یک عامل رتبه بندی در الگوریتم های تاکید کرده است. با توجه به آن هنوز سایت های بسیار هستند ... ادامه مطلب